دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۰۵:۰۵

اعضای هیئت مدیره انجمن


   

مجید موافق قدیری

رئیس هیئت مدیره

مدیرعامل شرکت هماهنگی کارخانجات خوراک، دارو و مکمل دام و طیور و آبزیان کشور

   

رضا سواری

نائب رئیس اول هیئت مدیره

مدیرعامل شرکت کیوان مرغ پرطلائی مهاباد

   

سید علی خیریه

نایب رئیس دوم هیئت مدیره

مدیرعامل شرکت ستاره کیان بیرجند

   

احمد سلحشور

عضو هیئت مدیره

مدیرعامل شرکت گوهردانه شرق

   

کیوان استیری

عضو هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره شرکت مکمل سازی چینه چین

   

امیر میران آملی

عضو علی البدل هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره آمل بهدانه طبرستان

   

امیر امینی

عضو علی البدل هیئت مدیره

مدیرعامل شرکت سمولینای زر

   

پیمان ذوالفقاریان

دبیرکل