پنجشنبه ۶ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۵۹

ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﮐﻮوﯾﺪ-19 ﺑﺮ ﺑﺨﺶ دام

1399/2/27

جدیدترین گزارش تاثیرویروس کرونا بر صنعت دامپروری دنیا جهت بهره برداری همکاران تهیه گردیده است. 
 
برای مشاهده به صفحه اختصاصی انجمن صنایع خوراک دام ایران در اینستاگرام به آدرس زیر مراجعه فرمایید.
 
https://www.instagram.com/p/CAPHagxFV8X/?igshid=z06ckqvm4rkl