پنجشنبه ۶ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۱۴

سیاست مانعی بر سر راه رشد بخش طیور ایران

1399/3/18

 

تیتر یک نشریه و خبرگزاری معتبر POULTRY WORLD به وضعیت صنعت طیور ایران در شرایط کرونا پرداخته است. در این گزارش به نکته ای که چهره ماندگار صنعت طیور آقای رضا سواری اشاره کرده، توجه ویژه ای شده و تمام تلاش مان بر این بوده که در دوی سرعتی که در دنیا برپا شده، با ارائه آمار و تحلیل های واقعی و اعلام پتانسیل های بالقوه و بالفعل بخش طیور سری در سرها داشته باشیم.

برای مشاهده متن کامل گزارش روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.poultryworld.net/Meat/Articles/2020/6/Politics-hinder-growth-in-Irans-poultry-sector-592458E/