پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۱۰

اعضای هیئت مدیره انجمن


   

مجید موافق قدیری

رئیس هیئت مدیره

مدیرعامل شرکت هماهنگی کارخانجات خوراک، دارو و مکمل دام، طیور و آبزیان کشور

   

رضا سواری

نائب رئیس هیئت مدیره

مدیرعامل شرکت کیوان مرغ پرطلائی مهاباد

   

احمد سلحشور

عضو اصلی و خزانه دار

مدیرعامل شرکت گهردانه شرق

   

فرود یدالهی

عضو اصلی و منشی 

مدیرعامل شرکت فرا دانه

   

سید علی خیریه

عضو اصلی

مدیرعامل شرکت ستاره کیان بیرجند

   

کیوان استیری

عضو علی البدل

مدیرعامل شرکت مهرچین چینه کیان

   

امیر امیران آملی

عضو علی البدل

مدیرعامل شرکت آمل بهدانه طبرستان

   

سعید اصغری فرد

دبیرکل