پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۰۸

قوانین و مقررات تجارت


راهنمای نگارش و تنظیم قراردادهای حقوقی به زبان ساده برای دریافت این گزارش، اینجا کلیک کنید. زمان درج خبر: ۱۳۹۳/۵/۱۲ ساعت ۱۳:۵۶
قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و پاکستان ماده واحده -  موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده و پروتکل اصلاحی برخی مواد آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود . تبصره : اصلاحات موضوع ماده 19موافقتنامه با رعایت ماده 21 آن لازم الاجرا خواهد … زمان درج خبر: ۱۳۹۳/۴/۸ ساعت ۱۵:۴۰
قانون تجارت برای دانلود، اینجا کلیک کنید. زمان درج خبر: ۱۳۹۳/۴/۸ ساعت ۱۵:۳۸
روش تاسیس انواع شرکت ها برای دانلود، اینجا کلیک کنید. زمان درج خبر: ۱۳۹۳/۴/۸ ساعت ۱۵:۳۷
قانون تامین اجتماعی برای دانلود، اینجا کلیک کنید. زمان درج خبر: ۱۳۹۳/۴/۸ ساعت ۱۵:۳۶
قانون محاسبات عمومی برای دانلود، اینجا کلیک کنید. زمان درج خبر: ۱۳۹۳/۴/۸ ساعت ۱۵:۳۵
مجموعه مقررات ارزی برای دانلود، اینجا کلیک کنید. زمان درج خبر: ۱۳۹۳/۴/۸ ساعت ۱۵:۳۴
قانون مالیات های مستقیم برای دانلود، اینجا کلیک کنید. زمان درج خبر: ۱۳۹۳/۴/۸ ساعت ۱۵:۳۳
لایحه امور گمرکی برای دانلود، اینجا کلیک کنید. زمان درج خبر: ۱۳۹۳/۴/۸ ساعت ۱۵:۳۲
قانون واردات کالا و خدمات برای دانلود، اینجا کلیک کنید. زمان درج خبر: ۱۳۹۳/۴/۸ ساعت ۱۵:۳۱
1 2