پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۱۲

گالری تصاویر


صبحانه کاری با وزیر جهاد کشاورزی
دیدار نوروزی سفرای کشورها و روسای تشکلها با دکتر نهاوندیان 1393
جلسه روسای تشکلها با دکتر نهاوندیان- خرداد 1392
جلسه هییت مدیره انجمن با دکتر نهاوندیان - 1392
مجمع انجمن- 1392
یکی از جلسه های هییت مدیره انجمن- 1392