دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۸

معرفی انجمن خوراک دام استرالیا

1395/8/1

آشنایی با انجمن خوراک و افزودنیهای خوراک استرالیا FIAAA ((The Feed Ingredients & Additives Association

انجمن خوراک ومواد افزودنی در سال 2010 به منظور ایجاد یک انجمن به عنوان نماینده صنعت خوراک دام و برای معرفی و ارایه به  سهامداران، تشکیل گردید. اهداف  انجمن عبارتند از:

 

خوراک امن     

تعهد کلیدی انجمن،  ترویج استفاده از مواد تشکیل دهنده سالم خوراک و حمایت از منافع اعضای انجمن می باشد.

, SFMCA الزامات خود را برای ارزیابی تامین کننده را محکم تر کرده است و دستورالعمل های لازم را برای اعضای خود صادر نموده است. عضویت می تواند نشان دهنده تعهد شرکت مذکور به این الزامات باشد.

,FIAAA  متعهد به ایجاد، مدیریت و ترویج یک کد عملی که تامین کنندگان مواد تشکیل دهنده خوراک و مکمل های خوراک در استفاده از مواد تشکیل دهنده خوراک امن آن را به کار گیرند. نسخه اولیه کد در فوریه 2012، پس از پیگیری های گسترده ذینفعان و بررسی توسط اعضا، منتشر شد.

انجمن خوراک و افزودنی های استرالیا، صنعت خوراک و افزودنی های خوراک در استرالیا را به دولت ، تنظیم کنندگان قوانین و مقررات و همچنین مصرف کنندگان ،عرضه می کند. این انجمن همچنین به گروه مشورران واردات بیولوژیکی (DAFF) و کمیته ارتباط با صنعت (APVMA)  پیوسته است.

آن ها متعهد به اتخاذ، پشتیبانی و ترتیب اثر به هر گونه اقدامات در جهت منافع صنعت، و شروع تغییرات می باشند، همچنین متعهد به  بهبود قوانین به نفع صنعت خوراک و مواد تشکیل دهنده و افزودنی های خوراک می باشند.

انجمن فرصتی برای به اشتراک گذاشتن مسائل مربوط به صنعت به منظور بررسی آنها از طریق کمیته های افراد ماهر و با تجربه، و نیز بررسی مسائل فنی و تجاری در ارتباط  با صنعت خوراک را فراهم می کند

وبسایت انجمن به آدرس: www.fiaaa.com.au  که شامل لیست کاملی از اعضا با لینک به وب سایتهای آنها می باشد. همچنین یک کپی از کد عملی همراه با خدمات اعتباربخشی ارائه شده به اعضای فعال برای نشان دادن انطباق با  کد مذکور نیز وجود دارد.

 

جلسات

انجمن خوراک و افزودنی های خوراک استرالیا هر ساله چهار جلسه در ایالتهای شرقی برای تسهیل کردن تعامل میان اعضای خود برگزار می کند. حداقل یک جلسه در Canberra جایی که تنظیم کنندگان اصلی را قادر می سازد تا در مورد مسائل جاری  به ارایه نظرات بپردازند و همچنین قادر به بحث و گفتگوی مفید با دیگر اعضا می باشند.

انجمن با بودجه مالی خودش اداره می شود و فقط وابسته به سهم (حق عضویت) و حمایت اعضای خود می باشد.