پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۰

کارخانجـات تولیدکننده خــوراک دام، طیـــــور و آبزیـــــــان "دارنده کد IR"

1396/8/23

سپاهان دانه پارسیان

گهردانه شرق آمل بهدانه طبرستان / میران شرکت دانه پاک خزر / ساوانا كلهردانه جنوب

 

 

 

 

 

فرا دانه

آویژه دارو کیوان مرغ پرطلای مهاباد خوراک پرداز هزاردشت دانه داران توس

 

 

 

 

 

ستاره کیان بیرجند دان و علوفه شرق اروم گوهردانه / مرغ دهکده کیمیا دان تربت گرگان و دشت

 

 

 

 

 

مکمل سازی هشتگرد البرز دام دارو (البرز دان) بیضاء 21 تعاونی 199لردگان غرب دانه آبیدار زاگرس / گروه غرب دانه

 

 

 

 

 

خوراک دام و آبزیان مازندران

دردانه رضوی

کیمیاگران تغذیه

کودیس خوراک پارس

مجتمع کارنجات سوربن شمال

 

 

 

آرینا رشد شمال

بهسان تغذیه آریان