پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۱۵

انجمن صنایع خوراک دام ایران تشکل طلایی اتاق بازرگانی ایران شد.

1400/8/13

◾️طرح ترازسنجی کلیه تشکل های وابسته اتاق ایران بر اساس مدل مفهومی «اشمیتر و استریک» به اجرا درآمد. این شیوه، یکی از جامع‌ترین مدل‌های مفهومی است که به خوبی ماهیت کارکردی سازمان‌های میانجی‌گر، از جمله تشکل ها، را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
 
◾️بر اساس نتایج ترازسنجی تشکل های اتاق‌ بازرگانی در سال ۹۹، انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران علاوه بر اینکه رتبه طلایی را در میان تشکل ها به خود اختصاص داده، در بین کلیه تشکل ها نیز در سطح A یک عملکردی نیز قرار گرفته است.
 
برای دانلود و مطالعه مولفه های ارزیابی و وزن تخصیص یافته به انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران اینجا کلیک کنید.