دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۴۸

فرم عضویت اعضای انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران


۱- اطلاعات هویتی مدیران

مدیر عامل
* نام * نام خانوادگی
شماره تلفن ثابت شماره تلفن همراه
پست الکترونیک تصویر پرسنلی
رئیس هیئت مدیره
* نام * نام خانوادگی
شماره تلفن ثابت شماره تلفن همراه
پست الکترونیک تصویر پرسنلی

۲- اطلاعات حقوقی

* نام دقیق شرکت * شماره ثبت
* شناسه ملی شماره کارت بازرگانی
* آدرس دقیق پستی * کد پستی
* تلفن فاکس
پست الکترونیک شرکت آدرس سایت شرکت

۳- اطلاعات تخصصی

* حوزه فعالیت تجاری - تخصصی نام نمایندگی های خارجی
حجم و نوع کالای صادراتی (وارداتی)
کشورهای هدف جهت واردات کشورهای هدف جهت صادرات
* حجم تولید سالیانه (تن) دام: طیور: آبزیان:
* کد امنیتی