پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۶

چند رسانه ای


1  

روش نمونه گیری از خاک

در این ویدئو روش نمونه گیری از خاک آموزش داده می شود.

  2  

روش نمونه گیری از ذرت

.در این ویدئو روش نمونه گیری از گیاه ذرت آموزش داده می شود

                 
3  

روش نمونه گیری از گندم

در این ویدئو روش نمونه گیری از گندم آموزش داده می شود.

  4  

وبینار درباره سویا

موضوعات: رابطه سویا و جنگلزدایی، سویا و پروتئینهای جایگزین، تولید مسئولانه.
زبان: انگلیسی ، برگزار کننده: Forfarmers