پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۵

مقالات عمومی


شیوه های خوب برای صنعت خوراک تولید فرآورده های دامی و سلامت‎ برای دریافت این سند، اینجا کلیک کنید. زمان درج خبر: ۱۳۹۴/۱۰/۸ ساعت ۱۴:۴۵
گزارش بانکها‎ برای دریافت این سند، اینجا کلیک کنید. زمان درج خبر: ۱۳۹۴/۱۰/۸ ساعت ۱۴:۴۳
ارزیابی بسته تسریع رونق اقتصادی برای دریافت این سند، اینجا کلیک کنید. زمان درج خبر: ۱۳۹۴/۱۰/۸ ساعت ۱۴:۴۱
اولویت همکاری با فرانسه برای دریافت این سند، اینجا کلیک کنید. زمان درج خبر: ۱۳۹۴/۱۰/۸ ساعت ۱۴:۴۰
اولویتهای همکاری با ایتالیا‎ برای دریافت این سند، اینجا کلیک کنید. زمان درج خبر: ۱۳۹۴/۱۰/۸ ساعت ۱۴:۲۶
شخصیت و سرنوشت برای دریافت این سند، اینجا کلیک کنید. زمان درج خبر: ۱۳۹۴/۱۰/۸ ساعت ۱۴:۲۴
لیست کتب منتشر شده و موجود در انجمن کنترل آلودگی ها و مایکوتوکسین ها در خوراک              مولف: عزیزا... کمال زاده   آئین کار تغذیه بهینه دام             مترجم: پیمان ذوالفقاریان، مازیار تقوی، محمدرضا کوه کن نژاد   اصول … زمان درج خبر: ۱۳۹۳/۳/۲۵ ساعت ۱۱:۵۹